Từ khóa: Quảng Nam

Tiếp nối TP.HCM và Quảng Ninh, Quảng Nam hướng đến chuyển đổi số toàn diện – Tin Công Nghệ

Tiếp nối TP.HCM và Quảng Ninh, Quảng Nam hướng đến chuyển đổi số toàn diện  – Tin Công Nghệ

Web napmucmayintannoi.com có bài: Tiếp nối TP.HCM và Quảng Ninh, Quảng Nam hướng đến chuyển đổi số toàn diện – Tin Công Nghệ Chiều 15/7, FPT và UBND tỉnh Quảng Nam đã ký kết thỏa thuận hợp tác thúc đẩy chuyển đổi số tỉnh giai đoạn 2021 – 2025. Chiều 15/7, UBND tỉnh Quảng Nam