Từ khóa: nền tảng công nghệ bắt buộc dùng chung

Nền tảng phòng chống Covid-19 chỉ lưu dữ liệu người dùng trong 1 tháng – Tin Công Nghệ

Nền tảng phòng chống Covid-19 chỉ lưu dữ liệu người dùng trong 1 tháng  – Tin Công Nghệ

Web napmucmayintannoi.com có bài: Nền tảng phòng chống Covid-19 chỉ lưu dữ liệu người dùng trong 1 tháng – Tin Công Nghệ các dữ liệu thông tin cá nhân của người dùng trên nền tảng công nghệ bắt buộc dùng chung toàn quốc sẽ chỉ được lưu trữ trong thời gian 1 tháng gần nhất.

Công nghệ phòng chống Covid-19 chỉ lưu dữ liệu người dùng trong 1 tháng – Tin Công Nghệ

Công nghệ phòng chống Covid-19 chỉ lưu dữ liệu người dùng trong 1 tháng  – Tin Công Nghệ

Web napmucmayintannoi.com có bài: Công nghệ phòng chống Covid-19 chỉ lưu dữ liệu người dùng trong 1 tháng – Tin Công Nghệ các dữ liệu thông tin cá nhân của người dùng trên nền tảng công nghệ bắt buộc dùng chung toàn quốc sẽ chỉ được lưu trữ trong thời gian 1 tháng gần nhất.