Từ khóa: công nghệ phòng chống covid

Các nền tảng công nghệ phòng chống Covid-19 đang triển khai đồng bộ cả nước – Tin Công Nghệ

Các nền tảng công nghệ phòng chống Covid-19 đang triển khai đồng bộ cả nước  – Tin Công Nghệ

Web napmucmayintannoi.com có bài: Các nền tảng công nghệ phòng chống Covid-19 đang triển khai đồng bộ cả nước – Tin Công Nghệ Dữ liệu của các nền tảng công nghệ phòng chống Covid-19 đã được kết nối, liên thông và tổng hợp về một kho chung do Bộ Y tế và Bộ TT&TT quản

Nền tảng phòng chống Covid-19 chỉ lưu dữ liệu người dùng trong 1 tháng – Tin Công Nghệ

Nền tảng phòng chống Covid-19 chỉ lưu dữ liệu người dùng trong 1 tháng  – Tin Công Nghệ

Web napmucmayintannoi.com có bài: Nền tảng phòng chống Covid-19 chỉ lưu dữ liệu người dùng trong 1 tháng – Tin Công Nghệ các dữ liệu thông tin cá nhân của người dùng trên nền tảng công nghệ bắt buộc dùng chung toàn quốc sẽ chỉ được lưu trữ trong thời gian 1 tháng gần nhất.

Công nghệ phòng chống Covid-19 chỉ lưu dữ liệu người dùng trong 1 tháng – Tin Công Nghệ

Công nghệ phòng chống Covid-19 chỉ lưu dữ liệu người dùng trong 1 tháng  – Tin Công Nghệ

Web napmucmayintannoi.com có bài: Công nghệ phòng chống Covid-19 chỉ lưu dữ liệu người dùng trong 1 tháng – Tin Công Nghệ các dữ liệu thông tin cá nhân của người dùng trên nền tảng công nghệ bắt buộc dùng chung toàn quốc sẽ chỉ được lưu trữ trong thời gian 1 tháng gần nhất.