Từ khóa: nâng cấp lên iOS 15

Cần chuẩn bị gì để cập nhật iOS 15? – Tin Công Nghệ

Cần chuẩn bị gì để cập nhật iOS 15?  – Tin Công Nghệ

Web napmucmayintannoi.com có bài: Cần chuẩn bị gì để cập nhật iOS 15? – Tin Công Nghệ iOS và iPadOS 15 bản chính thức sẽ đến tay người dùng vào ngày 20/9. Những thiết bị đang chạy iOS 14 đều được nâng cấp lên iOS 15. iOS và iPadOS 15 bản chính thức sẽ tới