Từ khóa: Mỹ – Trung

Mỹ xây dựng phần mềm dự đoán các hành động của Trung Quốc – Tin Công Nghệ

Mỹ xây dựng phần mềm dự đoán các hành động của Trung Quốc  – Tin Công Nghệ

Web napmucmayintannoi.com có bài: Mỹ xây dựng phần mềm dự đoán các hành động của Trung Quốc – Tin Công Nghệ Nhằm dự báo và theo dõi các phản ứng của Trung Quốc, Mỹ đã tiến hành xây dựng một công cụ phần mềm mới để cho phép các quan chức chính phủ xem xét