Từ khóa: mua online

Ứng dụng BipBip ‘đi chợ hộ’ cho dân TP.HCM trong giãn cách – Tin Công Nghệ

Ứng dụng BipBip ‘đi chợ hộ’ cho dân TP.HCM trong giãn cách  – Tin Công Nghệ

Web napmucmayintannoi.com có bài: Ứng dụng BipBip ‘đi chợ hộ’ cho dân TP.HCM trong giãn cách – Tin Công Nghệ Nhằm giúp người dân TP.HCM chủ động nguồn thực phẩm theo nhu cầu, đồng thời giảm tải cho công tác chống dịch Covid-19, Tập đoàn Central Retail Việt Nam sẵn sàng hỗ trợ người dân