Từ khóa: MiSmart

Máy bay không người lái và 4 startup AI Việt gọi vốn đầu tư – Tin Công Nghệ

Máy bay không người lái và 4 startup AI Việt gọi vốn đầu tư  – Tin Công Nghệ

Web napmucmayintannoi.com có bài: Máy bay không người lái và 4 startup AI Việt gọi vốn đầu tư – Tin Công Nghệ Cyber Apply Vietnam, EM&AI, MOVAN ISO, tMonitor và MiSmart là 5 startup về trí tuệ nhân tạo Việt Nam vừa được giới thiệu với giới đầu tư trong và ngoài nước. Cyber Apply