Từ khóa: Microsoft Việt Nam

Nông nghiệp 4.0 mang thực phẩm sạch đến người tiêu dùng – Tin Công Nghệ

Nông nghiệp 4.0 mang thực phẩm sạch đến người tiêu dùng  – Tin Công Nghệ

Web napmucmayintannoi.com có bài: Nông nghiệp 4.0 mang thực phẩm sạch đến người tiêu dùng – Tin Công Nghệ Tập đoàn De Heus (Hà Lan) vừa công bố hợp tác với Microsoft Việt Nam để triển khai ứng dụng nông nghiệp 4.0 trên toàn bộ hệ thống quản lý và vận hành của mình ở