Từ khóa: MetaUni

Ra mắt hệ sinh thái Blockchain Meta Universes của người Việt – Tin Công Nghệ

Ra mắt hệ sinh thái Blockchain Meta Universes của người Việt  – Tin Công Nghệ

Web napmucmayintannoi.com có bài: Ra mắt hệ sinh thái Blockchain Meta Universes của người Việt – Tin Công Nghệ Đây là một nhóm các sản phẩm bao gồm ví điện tử, sàn launchpad và nhiều dự án game được phát triển và sắp đi vào hoạt động bởi một startup Việt. Đây là một nhóm