Từ khóa: mặt trăng

Trung Quốc tham vọng với tàu vũ trụ lớn như trong phim viễn tưởng – Tin Công Nghệ

Trung Quốc tham vọng với tàu vũ trụ lớn như trong phim viễn tưởng  – Tin Công Nghệ

Web napmucmayintannoi.com có bài: Trung Quốc tham vọng với tàu vũ trụ lớn như trong phim viễn tưởng – Tin Công Nghệ Trung Quốc có kế hoạch triển khai một trong những dự án vũ trụ tham vọng nhất trong lịch sử loài người. Đó là kế hoạch chế tạo con tàu du hành vũ