Từ khóa: mất dữ liệu hồ sơ vụ án

Cảnh sát Mỹ vô tình phạm sai lầm nghiêm trọng với dữ liệu các vụ án – Tin Công Nghệ

Cảnh sát Mỹ vô tình phạm sai lầm nghiêm trọng với dữ liệu các vụ án  – Tin Công Nghệ

Web napmucmayintannoi.com có bài: Cảnh sát Mỹ vô tình phạm sai lầm nghiêm trọng với dữ liệu các vụ án – Tin Công Nghệ 8TB dữ liệu bằng chứng của các vụ án, gồm video, hình ảnh, file ghi âm… đã bị cảnh sát Mỹ vô tình xóa mất và không thể khôi phục được.