Từ khóa: mã qr code

Bài 1: Giấy thông hành 'đặc biệt' của người dân TT-Huế giữa đại dịch – Tin Công Nghệ

Bài 1: Giấy thông hành 'đặc biệt' của người dân TT-Huế giữa đại dịch  – Tin Công Nghệ

Web napmucmayintannoi.com có bài: Bài 1: Giấy thông hành 'đặc biệt' của người dân TT-Huế giữa đại dịch – Tin Công Nghệ Xem công nghệ như một liều “vắc xin” để chống dịch và luôn kiên định 5 nguyên tắc “ngăn chặn, phát hiện, cách ly, khoanh vùng, dập dịch”, tỉnh TT-Huế được đánh giá