Từ khóa: Liên minh Bưu chính thế giới

Việt Nam tăng 2 bậc trong bảng xếp hạng chỉ số phát triển bưu chính – Tin Công Nghệ

Việt Nam tăng 2 bậc trong bảng xếp hạng chỉ số phát triển bưu chính  – Tin Công Nghệ

Web napmucmayintannoi.com có bài: Việt Nam tăng 2 bậc trong bảng xếp hạng chỉ số phát triển bưu chính – Tin Công Nghệ Theo thông tin Liên minh Bưu chính thế giới mới công bố, trong bảng xếp hạng Chỉ số phát triển bưu chính (2IDP) năm 2021, Việt Nam đã tăng 2 bậc so

Kỳ Đại hội Liên minh Bưu chính thế giới đầu tiên được tổ chức kết hợp offline và online – Tin Công Nghệ

Kỳ Đại hội Liên minh Bưu chính thế giới đầu tiên được tổ chức kết hợp offline và online  – Tin Công Nghệ

Web napmucmayintannoi.com có bài: Kỳ Đại hội Liên minh Bưu chính thế giới đầu tiên được tổ chức kết hợp offline và online – Tin Công Nghệ Đại hội Liên minh Bưu chính thế giới lần thứ 27 vừa được khai mạc tại Abidjan, Bờ Biển Ngà. Đây cũng là lần đầu tiên Đại hội