Từ khóa: lẩu Haidilao

Chuỗi lẩu Haidilao bị phản đối vì thu thập dữ liệu khách hàng – Tin Công Nghệ

Chuỗi lẩu Haidilao bị phản đối vì thu thập dữ liệu khách hàng  – Tin Công Nghệ

Web napmucmayintannoi.com có bài: Chuỗi lẩu Haidilao bị phản đối vì thu thập dữ liệu khách hàng – Tin Công Nghệ Chuỗi nhà hàng lẩu đình đám bị người dùng Trung Quốc phản đối khi theo dõi thói quen, đặc điểm ngoại hình. Chuỗi nhà hàng lẩu đình đám bị người dùng Trung Quốc phản