Từ khóa: Laptop Massko

Xuất hiện mẫu laptop dùng chip Snapdragon giá 10 triệu đồng – Tin Công Nghệ

Xuất hiện mẫu laptop dùng chip Snapdragon giá 10 triệu đồng  – Tin Công Nghệ

Web napmucmayintannoi.com có bài: Xuất hiện mẫu laptop dùng chip Snapdragon giá 10 triệu đồng – Tin Công Nghệ Q1V là mẫu laptop đầu tiên của công ty máy tính Việt Nam Massko. Máy dự kiến bán chính hãng giữa tháng 1/2022 với giá 10,7 triệu đồng. Q1V là mẫu laptop trước mắt của dịch