Từ khóa: dịch vụ

Việt Nam đăng cai tổ chức Hội nghị và Triển lãm Thế giới số toàn cầu – Tin Công Nghệ

Việt Nam đăng cai tổ chức Hội nghị và Triển lãm Thế giới số toàn cầu  – Tin Công Nghệ

Web napmucmayintannoi.com có bài: Việt Nam đăng cai tổ chức Hội nghị và Triển lãm Thế giới số toàn cầu – Tin Công Nghệ ITU Digital World là sự kiện toàn cầu thường niên của ITU, nơi các doanh nghiệp viễn thông và CNTT trên thế giới tập trung giới thiệu sản phẩm, dịch vụ,