Từ khóa: dịch vụ công

29 bộ, tỉnh đã đưa 100% dịch vụ công đủ điều kiện lên trực tuyến mức 4 – Tin Công Nghệ

29 bộ, tỉnh đã đưa 100% dịch vụ công đủ điều kiện lên trực tuyến mức 4  – Tin Công Nghệ

Web napmucmayintannoi.com có bài: 29 bộ, tỉnh đã đưa 100% dịch vụ công đủ điều kiện lên trực tuyến mức 4 – Tin Công Nghệ chuyển đổi số, chính phủ số, kinh tế số, xã hội số, dịch vụ công, dịch vụ công trực tuyến, Bộ TT&TT, Cục Tin học hóa Tính đến hết quý