Từ khóa: dịch Corona

Báo chí tuyên truyền phòng chống Covid-19 chủ động, chính xác, trách nhiệm – Tin Công Nghệ

Báo chí tuyên truyền phòng chống Covid-19 chủ động, chính xác, trách nhiệm  – Tin Công Nghệ

Web napmucmayintannoi.com có bài: Báo chí tuyên truyền phòng chống Covid-19 chủ động, chính xác, trách nhiệm – Tin Công Nghệ Các cơ quan báo chí “Chủ động – chính xác – trách nhiệm”, tuyên truyền để người dân “không hoang mang – tin tưởng – ủng hộ” đối với các giải pháp phòng, chống