Từ khóa: cứu trợ

Cứu trợ Covid-19: Đầu tư tư kích thích đầu tư công – Tin Công Nghệ

Cứu trợ Covid-19: Đầu tư tư kích thích đầu tư công  – Tin Công Nghệ

Web napmucmayintannoi.com có bài: Cứu trợ Covid-19: Đầu tư tư kích thích đầu tư công – Tin Công Nghệ cứu trợ, hỗ trợ, tp.hcm, covid-19 Doanh nghiệp tham dự cứu trợ trong Covid-19 dưới sự quan sát của chính quyền đã góp phần kích thích địa phương quan tâm hơn đến nhóm đối tượng yếu