Từ khóa: Cuộc gọi quảng cáo

Nâng tiền phạt sử dụng trái phép thông tin cá nhân lên 60 triệu đồng – Tin Công Nghệ

Nâng tiền phạt sử dụng trái phép thông tin cá nhân lên 60 triệu đồng  – Tin Công Nghệ

Web napmucmayintannoi.com có bài: Nâng tiền phạt sử dụng trái phép thông tin cá nhân lên 60 triệu đồng – Tin Công Nghệ Việc thu thập, sử dụng, phát tán, kinh doanh trái pháp luật thông tin cá nhân của người khác sẽ bị phạt tiền từ 40 – 60 triệu đồng thay vì từ