Từ khóa: Covid-19 Hà Nội

Hồ Chí Minh bác bỏ thông tin ‘không cho người dân di chuyển trong 7 ngày’ – Tin Công Nghệ

Hồ Chí Minh bác bỏ thông tin ‘không cho người dân di chuyển trong 7 ngày’  – Tin Công Nghệ

Web napmucmayintannoi.com có bài: Hồ Chí Minh bác bỏ thông tin ‘không cho người dân di chuyển trong 7 ngày’ – Tin Công Nghệ Sở TT&TT TP Hồ Chí Minh khẳng định, thông tin "không cho người dân di chuyển trong 7 ngày, án binh bất động toàn thành phố…" đang được chia sẻ trên