Từ khóa: Công tơ điện tử

Giải bài toán năng lượng bằng thiết bị thông minh Make in Vietnam – Tin Công Nghệ

Giải bài toán năng lượng bằng thiết bị thông minh Make in Vietnam  – Tin Công Nghệ

Web napmucmayintannoi.com có bài: Giải bài toán năng lượng bằng thiết bị thông minh Make in Vietnam – Tin Công Nghệ Bộ giám sát tiêu thụ điện thông minh do Vconnex sản xuất đang góp phần giải bài toán quốc gia về khủng hoảng năng lượng mà Thủ tướng Phạm Minh Chính đã đề cập