Từ khóa: công nghiệp âm nhạc

NFT Music – Từ sưu tầm đến cộng đồng – Tin Công Nghệ

NFT Music – Từ sưu tầm đến cộng đồng  – Tin Công Nghệ

Web napmucmayintannoi.com có bài: NFT Music – Từ sưu tầm đến cộng đồng – Tin Công Nghệ Theo dõi những thương vụ NFT trong âm nhạc, đặc biệt là sự bùng nổ trong suốt 12 tháng qua khi gần 70 triệu USD đổ vào thị trường này, Nftnow đã nghiên cứu và xuất bản một