Từ khóa: Công nghệ giáo dục

Startup dạy lập trình, AI của người Việt hút vốn triệu USD – Tin Công Nghệ

Startup dạy lập trình, AI của người Việt hút vốn triệu USD  – Tin Công Nghệ

Web napmucmayintannoi.com có bài: Startup dạy lập trình, AI của người Việt hút vốn triệu USD – Tin Công Nghệ MindX – startup lĩnh vực EdTech (công nghệ giáo dục) của Việt Nam vừa hoàn tất vòng gọi vốn Series A với khoản tiền đầu tư trị giá 3 triệu USD. MindX – startup lĩnh