Từ khóa: Công dân số

Bộ TT&TT tổ chức hội nghị tập huấn kỹ năng số cho phụ nữ – Tin Công Nghệ

Bộ TT&TT tổ chức hội nghị tập huấn kỹ năng số cho phụ nữ  – Tin Công Nghệ

Web napmucmayintannoi.com có bài: Bộ TT&TT tổ chức hội nghị tập huấn kỹ năng số cho phụ nữ – Tin Công Nghệ Sáng 8/12, Bộ Thông tin & Truyền thông (TT&TT) cùng Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam và Ủy ban Quốc gia UNESCO Việt Nam đã phối hợp tổ chức Hội nghị Tập