Từ khóa: Coin 98 đạt mốc 1 tỷ USD

Việt Nam vừa có thêm dự án tiền mã hoá cán mốc 1 tỷ USD – Tin Công Nghệ

Việt Nam vừa có thêm dự án tiền mã hoá cán mốc 1 tỷ USD  – Tin Công Nghệ

Web napmucmayintannoi.com có bài: Việt Nam vừa có thêm dự án tiền mã hoá cán mốc 1 tỷ USD – Tin Công Nghệ Sau Axie Infinity, giới Blockchain Việt vừa có thêm 1 tin vui khi tổng giá trị vốn hóa của hệ sinh thái Coin98 cũng vừa cán mốc 1 tỷ USD. Sau Axie