Từ khóa: chuỗi cung ứng Apple

iPhone 13 có thể gặp vấn đề nghiêm trọng với chuỗi cung ứng – Tin Công Nghệ

iPhone 13 có thể gặp vấn đề nghiêm trọng với chuỗi cung ứng  – Tin Công Nghệ

Web napmucmayintannoi.com có bài: iPhone 13 có thể gặp vấn đề nghiêm trọng với chuỗi cung ứng – Tin Công Nghệ iPhone 13 có thể bị ảnh hưởng về tiến độ sản xuất do nguồn cung cấp linh kiện đang bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19. Tiến độ sản xuất iPhone 13 có thể bị ảnh