Từ khóa: chủng ngừa Covid-19

WHO đặt hàng ứng dụng xác minh chủng ngừa Covid-19 trên toàn cầu – Tin Công Nghệ

WHO đặt hàng ứng dụng xác minh chủng ngừa Covid-19 trên toàn cầu  – Tin Công Nghệ

Web napmucmayintannoi.com có bài: WHO đặt hàng ứng dụng xác minh chủng ngừa Covid-19 trên toàn cầu – Tin Công Nghệ Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) đã ký hợp đồng với T-Systems, công ty con của Tập đoàn viễn thông Deutsche Telekom (Đức), để xây dựng một giải pháp phần mềm giúp xác