Từ khóa: Chủ tịch nước

Ký kết hợp tác về phát triển kinh tế số giữa Việt Nam và Singapore – Tin Công Nghệ

Ký kết hợp tác về phát triển kinh tế số giữa Việt Nam và Singapore  – Tin Công Nghệ

Web napmucmayintannoi.com có bài: Ký kết hợp tác về phát triển kinh tế số giữa Việt Nam và Singapore – Tin Công Nghệ Việt Nam và Singapore sẽ tăng cường hợp tác trao đổi thông tin, kinh nghiệm về chính sách, chiến lược, định hướng phát triển, hợp tác xây dựng hạ tầng số, các