Từ khóa: chốt kiểm soát dịch Hà Nội

Tuổi trẻ TT&TT chung tay tiếp sức 23 điểm chốt kiểm soát dịch cửa ngõ Hồ Chí Minh – Tin Công Nghệ

Tuổi trẻ TT&TT chung tay tiếp sức 23 điểm chốt kiểm soát dịch cửa ngõ Hồ Chí Minh  – Tin Công Nghệ

Web napmucmayintannoi.com có bài: Tuổi trẻ TT&TT chung tay tiếp sức 23 điểm chốt kiểm soát dịch cửa ngõ Hồ Chí Minh – Tin Công Nghệ Đoàn TN Bộ TT&TT phối hợp với Sở Bộ TT&TT Hồ Chí Minh thăm hỏi, động viên, ủng hộ các lực lượng làm nhiệm vụ tại các chốt kiểm