Từ khóa: chống lạm dụng tình dục trẻ em

Apple hoãn tính năng quét ảnh vì nhiều tranh cãi – Tin Công Nghệ

Apple hoãn tính năng quét ảnh vì nhiều tranh cãi  – Tin Công Nghệ

Web napmucmayintannoi.com có bài: Apple hoãn tính năng quét ảnh vì nhiều tranh cãi – Tin Công Nghệ Công cụ ngăn chặn lạm dụng trẻ em bằng cách quét ảnh trên iPhone, iPad sẽ được tạm dừng để Apple xem xét, cải tiến, tránh gây tranh cãi như trước. Công cụ chống lại lạm dụng