Từ khóa: Cho thuê mặt bằng

Chúng tôi bắt chủ nhà chọn giảm giá cho thuê hoặc thanh lý hợp đồng – Tin Công Nghệ

Chúng tôi bắt chủ nhà chọn giảm giá cho thuê hoặc thanh lý hợp đồng  – Tin Công Nghệ

Web napmucmayintannoi.com có bài: Chúng tôi bắt chủ nhà chọn giảm giá cho thuê hoặc thanh lý hợp đồng – Tin Công Nghệ Đây là nội dung công văn mới nhất được CTCP Chúng tôi gửi tới các đối tác cho thuê mặt bằng của mình. Động thái “cửa trên” của hệ thống bán lẻ