Từ khóa: chip M1 Max

Apple vừa cho Intel và NVIDIA biết thế nào là một con chip tốt – Tin Công Nghệ

Apple vừa cho Intel và NVIDIA biết thế nào là một con chip tốt  – Tin Công Nghệ

Web napmucmayintannoi.com có bài: Apple vừa cho Intel và NVIDIA biết thế nào là một con chip tốt – Tin Công Nghệ Ngoài hiệu năng, cách Apple tối ưu năng lượng của M1 Pro và M1 Max là điểm mà Intel và NVIDIA cần xem lại mình. Ngoài hiệu năng, cách Apple tối ưu năng