Từ khóa: chiến tranh mạng viễn thông

Ukraine kêu gọi ngắt Internet toàn cầu tại Nga – Tin Công Nghệ

Ukraine kêu gọi ngắt Internet toàn cầu tại Nga  – Tin Công Nghệ

Web napmucmayintannoi.com có bài: Ukraine kêu gọi ngắt Internet toàn cầu tại Nga – Tin Công Nghệ Vào ngày 28/2, Ukraine đã gửi một bức thư tới ICANN – tổ chức quản lý tên miền và địa chỉ IP trên toàn thế giới với yêu cầu thu hồi các miền được cấp ở Nga và