Từ khóa: chiến dịch thanh lọc giới nghệ sĩ

Cách Triệu Vy bị phong sát trên Internet Trung Quốc trong một đêm – Tin Công Nghệ

Cách Triệu Vy bị phong sát trên Internet Trung Quốc trong một đêm  – Tin Công Nghệ

Web napmucmayintannoi.com có bài: Cách Triệu Vy bị phong sát trên Internet Trung Quốc trong một đêm – Tin Công Nghệ Những thông tin về diễn viên Triệu Vy biến mất khỏi các nền tảng Internet tại Trung Quốc chỉ trong một đêm. Cô không phải nghệ sĩ đầu tiên rơi vào hoàn cảnh này.