Từ khóa: Chỉ dẫn địa lý nông sản

Bộ KH&CN sẽ hỗ trợ bảo hộ nhãn hiệu, chỉ dẫn địa lý nông sản – Tin Công Nghệ

Bộ KH&CN sẽ hỗ trợ bảo hộ nhãn hiệu, chỉ dẫn địa lý nông sản  – Tin Công Nghệ

Web napmucmayintannoi.com có bài: Bộ KH&CN sẽ hỗ trợ bảo hộ nhãn hiệu, chỉ dẫn địa lý nông sản – Tin Công Nghệ Đây là thỏa thuận vừa được ký kết giữa Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Huỳnh Thành Đạt cùng Bộ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Hồng Diên và Bộ trưởng