Từ khóa: chế tạo máy

Thanh niên Ấn Độ qua đời khi thử nghiệm trực thăng – Tin Công Nghệ

Thanh niên Ấn Độ qua đời khi thử nghiệm trực thăng  – Tin Công Nghệ

Web napmucmayintannoi.com có bài: Thanh niên Ấn Độ qua đời khi thử nghiệm trực thăng – Tin Công Nghệ Một thanh niên 24 tuổi ở Ấn Độ không may đã qua đời khi thử nghiệm máy bay trực thăng tự chế. Một thanh niên 24 tuổi ở Ấn Độ không may đã qua đời khi