Từ khóa: chế tạo máy bay không người lái

Sinh viên chế tạo máy bay không người lái hỗ trợ cộng đồng – Tin Công Nghệ

Sinh viên chế tạo máy bay không người lái hỗ trợ cộng đồng  – Tin Công Nghệ

Web napmucmayintannoi.com có bài: Sinh viên chế tạo máy bay không người lái hỗ trợ cộng đồng – Tin Công Nghệ Một nhóm sinh viên Campuchia đã thiết kế một nguyên mẫu chiếc máy bay không người lái mà họ hy vọng cuối cùng có thể được sử dụng để chở mọi người quanh Phnom