Từ khóa: CEO SpaceX

Tại sao Elon Musk thường bị hiểu nhầm? – Tin Công Nghệ

Tại sao Elon Musk thường bị hiểu nhầm?  – Tin Công Nghệ

Web napmucmayintannoi.com có bài: Tại sao Elon Musk thường bị hiểu nhầm? – Tin Công Nghệ Theo một cựu nhân viên SpaceX, điều tiếng xung quanh Elon Musk thực chất bắt nguồn từ việc công chúng không hiểu lúc nào ông nói đùa, lúc nào nói thật. Theo một cựu nhân viên SpaceX, tai tiếng