Từ khóa: cầu truyền hình

Ba ngày thần tốc kết nối đến 'pháo đài' xã phường theo yêu cầu Thủ tướng – Tin Công Nghệ

Ba ngày thần tốc kết nối đến 'pháo đài' xã phường theo yêu cầu Thủ tướng  – Tin Công Nghệ

Web napmucmayintannoi.com có bài: Ba ngày thần tốc kết nối đến 'pháo đài' xã phường theo yêu cầu Thủ tướng – Tin Công Nghệ Sau khi Thủ tướng yêu cầu thiết lập cầu truyền hình để bảo đảm chỉ đạo thông suốt từ Trung ương tới từng cơ sở thì 2.594 điểm cầu xã, phường,