Từ khóa: Canh tác thông minh

Nông dân thành triệu phú, gạo sẽ “đẻ” ra tiền nhờ nông nghiệp thông minh – Tin Công Nghệ

Nông dân thành triệu phú, gạo sẽ “đẻ” ra tiền nhờ nông nghiệp thông minh  – Tin Công Nghệ

Web napmucmayintannoi.com có bài: Nông dân thành triệu phú, gạo sẽ “đẻ” ra tiền nhờ nông nghiệp thông minh – Tin Công Nghệ Việt Nam vẫn còn nhiều dư địa phát triển nông nghiệp thông qua việc đầu tư sâu vào công nghiệp chế biến, tạo ra các sản phẩm mới sau quá trình thu