Từ khóa: cảm biến Face ID

iPhone 15 sẽ là smartphone đầu tiên của Apple ẩn Face ID? – Tin Công Nghệ

iPhone 15 sẽ là smartphone đầu tiên của Apple ẩn Face ID?  – Tin Công Nghệ

Web napmucmayintannoi.com có bài: iPhone 15 sẽ là smartphone đầu tiên của Apple ẩn Face ID? – Tin Công Nghệ Theo The Elec, iPhone 15 Pro dự kiến ra mắt vào năm 2023 sẽ được sử dụng thiết kế đục lỗ, cảm biến Face ID được ẩn dưới màn hình. Theo The Elec, iPhone 15