Từ khóa: Cách ly Covid-19

Người cách ly Covid-19 tại nhà được giám sát bằng công nghệ nào? – Tin Công Nghệ

Người cách ly Covid-19 tại nhà được giám sát bằng công nghệ nào?  – Tin Công Nghệ

Web napmucmayintannoi.com có bài: Người cách ly Covid-19 tại nhà được giám sát bằng công nghệ nào? – Tin Công Nghệ Kể từ 17/7, TP.HCM đã chính thức thí điểm cách ly các trường hợp F1 tại nhà. Tuy vậy, không phải ai cũng nắm rõ cách mà cơ quan y tế kiểm tra, giám