Từ khóa: cách ly

Bản đồ định vị hỗ trợ người khó khăn trong mùa dịch Covid-19 tại TP.HCM – Tin Công Nghệ

Bản đồ định vị hỗ trợ người khó khăn trong mùa dịch Covid-19 tại TP.HCM  – Tin Công Nghệ

Web napmucmayintannoi.com có bài: Bản đồ định vị hỗ trợ người khó khăn trong mùa dịch Covid-19 tại TP.HCM – Tin Công Nghệ Những người ở khu phong tỏa, cách ly hoặc những hoàn cảnh khó khăn tại TP.HCM trong mùa dịch Covid-19, nếu cần giúp đỡ chỉ cần vào địa chỉ sosmap.net sẽ có

Người cách ly Covid-19 tại nhà được giám sát bằng công nghệ nào? – Tin Công Nghệ

Người cách ly Covid-19 tại nhà được giám sát bằng công nghệ nào?  – Tin Công Nghệ

Web napmucmayintannoi.com có bài: Người cách ly Covid-19 tại nhà được giám sát bằng công nghệ nào? – Tin Công Nghệ Kể từ 17/7, TP.HCM đã chính thức thí điểm cách ly các trường hợp F1 tại nhà. Tuy vậy, không phải ai cũng nắm rõ cách mà cơ quan y tế kiểm tra, giám