Từ khóa: Cá mập cắn cáp

Cáp quang biển Việt Nam đứt 10 lần/năm, mỗi lần 1 tháng – Tin Công Nghệ

Cáp quang biển Việt Nam đứt 10 lần/năm, mỗi lần 1 tháng  – Tin Công Nghệ

Web napmucmayintannoi.com có bài: Cáp quang biển Việt Nam đứt 10 lần/năm, mỗi lần 1 tháng – Tin Công Nghệ Đây là một thực tế đáng buồn, đòi hỏi Việt Nam cần có giải pháp khắc phục để sớm tăng cường cơ sở hạ tầng kết nối Internet quốc tế ngang hàng với các nước