Từ khóa: Build on Vietnam 2021

Giải pháp tăng hiệu quả dạy và học online giành quán quân “Build on, Vietnam 2021” – Tin Công Nghệ

Giải pháp tăng hiệu quả dạy và học online giành quán quân “Build on, Vietnam 2021”  – Tin Công Nghệ

Web napmucmayintannoi.com có bài: Giải pháp tăng hiệu quả dạy và học online giành quán quân “Build on, Vietnam 2021” – Tin Công Nghệ “Build on, Vietnam 2021” là cuộc thi dành cho học sinh, sinh viên tại các trường đại học, với chủ đề giải quyết những thách thức trong các lĩnh vực như: