Từ khóa: bóc lột sức lao động

Nhân viên văn phòng Trung Quốc biểu tình online để phản đối 996 – Tin Công Nghệ

Nhân viên văn phòng Trung Quốc biểu tình online để phản đối 996  – Tin Công Nghệ

Web napmucmayintannoi.com có bài: Nhân viên văn phòng Trung Quốc biểu tình online để phản đối 996 – Tin Công Nghệ Dù nhiều công ty cam kết giảm giờ làm, văn hóa làm việc 996 vẫn là vấn đề nhức nhối với người lao động Trung Quốc. Dù nhiều đơn vị cam kết giảm giờ