Từ khóa: Bitcoin phá đỉnh

Giá Bitcoin cao chưa từng có, hướng thẳng mốc 70.000 USD – Tin Công Nghệ

Giá Bitcoin cao chưa từng có, hướng thẳng mốc 70.000 USD  – Tin Công Nghệ

Web napmucmayintannoi.com có bài: Giá Bitcoin cao chưa từng có, hướng thẳng mốc 70.000 USD – Tin Công Nghệ Đồng tiền mã hóa số 1 thế giới vừa phá đỉnh và ghi nhận mức giá kỷ lục mới 67.000 USD đổi lấy 1 Bitcoin. Đồng tiền mã hóa số 1 ngoài nước vừa phá đỉnh