Từ khóa: BioPay

Nhật Bản: Thanh toán không tiếp xúc, không cần bỏ khẩu trang – Tin Công Nghệ

Nhật Bản: Thanh toán không tiếp xúc, không cần bỏ khẩu trang  – Tin Công Nghệ

Web napmucmayintannoi.com có bài: Nhật Bản: Thanh toán không tiếp xúc, không cần bỏ khẩu trang – Tin Công Nghệ Glory, nhà phát triển nền tảng thanh toán điện tử BioPay tại Nhật, đã áp dụng công nghệ nhận diện khuôn mặt, cho phép người dùng mua sắm và thanh toán “rảnh tay” mà không