Từ khóa: Bí thư tỉnh uỷ Nguyễn Thanh Hải

Chuyển đổi số cho phép Thái Nguyên “nối dài những giấc mơ” – Tin Công Nghệ

Chuyển đổi số cho phép Thái Nguyên “nối dài những giấc mơ”  – Tin Công Nghệ

Web napmucmayintannoi.com có bài: Chuyển đổi số cho phép Thái Nguyên “nối dài những giấc mơ” – Tin Công Nghệ “Chuyển đổi số sẽ là chìa khóa giúp Thái Nguyên hiện thực nhiều giấc mơ, giấc mơ này tiếp nối giấc mơ khác” – Bí thư Tỉnh uỷ Thái Nguyên Nguyễn Thanh Hải nói. “Chuyển